हामीले संयुक्त रुपमा हासिल गर्ने उपलब्धिमा हाम्रा साझेदारहरु महत्वपूर्ण छन् । कथाहरु वर्णन गर्ने, भगिनी सम्बन्धहरुको विकास गर्ने र हाम्रा आवाजहरु उठाउने सुरक्षित स्थान उलपब्ध गराउने पीडितको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने सहभागीमूलक, समावेशी र पारदर्शी कार्यशालाका लागि हामी कृतज्ञ छौं । हामी यूरोपियन यूनियन र फिनल्याण्ड सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । 

Our partners are important for what we accomplish together. The aim of this initiative is to emphasise a survivor-driven, participatory, inclusive and transparent approach that creates a safe space to share stories, forge sisterhoods, and raise silenced voices. Thanks to the European Union and the Government of Finland for their generous support.